Apple iPad Forum

Welcome to the Apple iPad Forum, your one stop source for all things iPad. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Search results

 1. Joq

  Welkom bij Ipadforums.net, Nederlands & Belgisch iPad sub forum.

  Krijg zwart beeld als ik de mail wil openen, iemand een idee? Heeft zich al opgelost, bestand was erg groot
 2. Joq

  Numbers

  Numbers is een mooi spreadsheet programma, door ermee te stoeien wordt je wijzer, wat ook kan in het begin is een spreadsheet maken in excel, en dit importeren in numbers, je kulnt dan mooi de opbouw zien van de gebruikte formules. De rest komt dan vanzelf.
 3. Joq

  Using video camera

  When I am in the video camera mode, how can I zoom in or out. In the manuel is written, that you must tap on the screen, however, only when I tap in the foto camera mode on the screen there is the possibillity to zoom in or out. In the video mode nothing happends. Is there a solution?
Top